fbpiksel

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

PROSIMY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ NA ADRES E- MAILOWY SKLEPU CERMAERCATO, TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

DO: CERAMERCATO Sklep internetowy, e-mail: office@ceramercato.pl

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

Nr  Faktury/ paragonu

Nazwa produktu podlegająca zwrotowi

Ilość podlegająca zwrotowi

 

 

 

 

 

 

  1.   Data zawarcia umowy lub odbioru towarów………………………………………………………………

 

  1.   Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………

 

  1.   Adres konsumenta ………………………………………………………………………………………………………

 

  1.   Proszę o zwrot kwoty w wysokości: …………………………………………………zł

 

  1.   Kwotę proszę przekazać przelewem na rachunek bankowy o numerze:

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Miejscowość i data ………………………………………………………………………………..…